Valmiit yrityskohtaiset perintäkoulutuspaketit

koulutuspaketit

Monipuoliset perintäkoulutukset voidaan toteuttaa yrityskohtaisesti

Visma Dueton asiantuntijat ovat erikoistuneet perintään ja saatavienhallinnan erityiskysymyksiin. Yrityskohtainen perintäkoulutus pureutuu juuri yrityseksi toiminnan kannalta keskeisimpiin asioihin. Koulutamme myös monipuolisista luottokaupan lakiasioista ja lakimuutoksista. Räätälöimme mielellämme yrityksellenne sopivan koulutuskokonaisuuden. Voimme toteuttaa yrityskohtaisen koulutuksen myös videokoulutuksena!

Valmiit yrityskohtaiset koulutuspaketit

1. Tehokas puhelinperintä
Koulutuksen avulla perintää hoitavat henkilöt pystyvät entistä paremmin pääsemään velallisasiakkaiden kanssa toimiviin maksusopimuksiin ja saavat tietoa ja käytännön vinkkejä erilaisista perinnässä vastaan tulevista asiakastilanteista.

2. Perintälaki käytännössä
Koulutuksen avulla saatte tietoa lakiuudistuksen keskeisestä sisällöstä sekä pystytte hyödyntämään tietoa omassa työssänne. Perintälakiuudistuksen sisällön lisäksi koulutuksessa käydään läpi maksuviivästysdirektiivin tuomat uudet asiat myös muissa laeissa, esimerkiksi vaikutukset maksuehtoihin. 

3. Reklamaatioiden käsittely ja riitautuneen saatavan kotiuttaminen
Kurssilla opitaan reklamaatioiden ja riitaisten saatavien käsittelyn perusteet. Opitte tunnistamaan aiheelliset reklamaatiot ja hoitamaan ne asiakaspalvelulähtöisesti.

4. Irtaimen kauppa
Koulutuksessa perehdytään kauppalain perusteisiin.

5. Konkurssiperintä
Kurssilla käsitellään konkurssiperinnän hyödyt. Saatte vinkit saatavien tehokkaaseen kotiuttamiseen.

6. Konkurssimenettely
Koulutus perehdyttää teidät konkurssimenettelyn perusteisiin velkojan näkökulmasta.

7. Yrityssaneeraukset
Koulutus perehdyttää teidät yrityssaneerauksen perusteisiin velkojan näkökulmasta.

8. Luottopolitiikan avaimet
Onko yrityksessänne mietitty luottoprosessinne tehokkuutta? Luottopolitiikka koulutus antaa avaimet luottoprosessin perusteisiin.