Tunnista asiakkaasi persoonallisuus

Ei kommentteja

Asiakaspalvelussa ja myyntityössä on tärkeää tuntea asiakas

Kaikki lähtee ihmisestä, olipa kyseessä sitten asiakas, yrityspäättäjä tai työtoveri. Tänä päivänä ei voi vähätellä kohtaamisen merkitystä. Vaikka digitaalisuus ja somen merkitys kasvaa, on taustalla aina ihminen. Ihmisten välisen yhteistyön toiminen on tärkein menestystekijä.

Heräsin ajattelemaan ihmisten käyttäytymismalleja disc -analyysin kautta, jotta pystyn paremmin tunnistamaan asiakkaani sekä soveltamaan omaa toimintaani neuvottelutilanteissa, keskusteluissa ja kohdatessani ihmisiä. Me käyttäydymme eri tavalla eri tilanteissa, omassa työssäni solmin yhteistyösopimuksia ja uskon tämän pohdinnan auttavan sekä minua että asiakastani menestymään.

Kohti onnistumista analysoimalla

Disc -analyysi on yksi maailman käytetyimmistä persoonallisuustesteistä, joka auttaa kehittämään itsetuntemusta sekä kommunikaatiota. Analyysin avulla tunnistat yhteisen kielen, joka auttaa sinua ymmärtämään omaasi ja muiden käyttäytymistä paremmin. Tunnistamaan asiakkaasi. Tätä työkalua kannattaa hyödyntää, koska varmasti jokainen saa siitä jotakin.

Meiltä jokaiselta löytyy omat tapamme, ajattelumallimme ja temperamenttimme, jotka kaikki ohjaavat toimintaamme. Yhteistyön edellytys on havaita ne keinot jolla pääsee vaikuttamaan toiseen. Disc -analyysi perustuu nelikenttämalliin, jossa jokaiselta löytyy jokin vallitseva ominaisuus: punainen (D) eli hallitseva, keltainen (I) eli vaikuttava, vihreä (S) eli vakaa ja sininen (C) eli tunnontarkka. Suuriosa meistä suomalaisista asettuu vihreään osaan nelikentästä. Mikään ominaisuus ei ole parempi toista vaan jokaisesta väristä löytyy sekä vahvuuksia että heikkouksia.

Omien toimintatapojen tunnistaminen parantaa tuloksia

Kameleontiksi ei tarvitse ryhtyä tai alkaa omaa nahkaansa luomaan uudelleen. Riittää kun tiedostaa oman käyttäytymistyylinsä ja mukauttaa sitä vastaamaan vastapuolen tarpeita. Tätä voisi kutsua myös asiakaslähtöiseksi toiminnaksi. Työssäni pyrin vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa tuomaan asiat esiin helposti ymmärrettävällä tavalla, oikealla rytmillä ja argumenteilla, jotta triplaan yhteistyön onnistumisen ja hyvän asiakaskokemuksen.

Haastavinta neuvottelutilanteessa on kohdata henkilö, joka on varustettu täysin erityyppisillä persoonallisuuden ominaisuuksilla mitä itseltä löytyy. Joskus faktojen pöytään lyöminen ei ole se oikea keino saavuttaa yhteisymmärrystä. Asiakkaalle sopiva tapa ei välttämättä ole yksityiskohtaiset faktat vaan hän on kiinnostunut enemmän suuremmista linjoista yhteistyössä. Tunnistamalla asiakkaani pyrin kommunikoimaan asiakkaalle sopivalla tavalla, jolloin vahvistan luottamusta ja luon edellytykset yhteistyölle. Olen huomannut, että vaativissa neuvotteluissa on monesti mukana kaksi eri ominaisuuksilla varustettua henkilöä, jolloin sekä ns. faktat että suuremmat linjat tulevat heidän taholtaan huomioiduksi. Kahden eri persoonallisuustyypin puhuttelu heille ominaisin keinoin luo haastetta, sillä kummankin henkilön tulee tuntea tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Tarkoituksena omalta osaltani on aina saada aikaan hyvä asiakaskokemus, joka johtaa kumppanuuteen. Palvelumyyntiä tekevänä on katsottava peiliin, jotta löytää oikeat välineet yhteistyön solmimiseksi. Disc -analyysiä hyödyntäen olen askeleen lähempänä huippuasiakaskokemuksen tuottamista.

Ole avoin, oikealla asenteella varustettu ja halukas oppimaan muilta. Tunnistamalla asiakkaasi onnistut työssäsi tuloksekkaasti.

Yhteistyöterveisin,

Piia Hippeläinen

Kategoriassa: Blogi