Tietoisku: Ulosoton rakenneuudistusta valmistellaan

Ei kommentteja

Ulosoton rakenneuudistus etenee

Ulosoton rakenneuudistushanke osana laajempaa ulosoton uudistusta on ollut vireillä jo pitkään. Alan toimijat ovat odottaneet toimintatapojen modernisointiin ja sähköisten työkalujen parempaan hyödyntämiseen tähtääviä uudistuksia innokkaasti.

Rakenneuudistuksessa sähköiset työkalut ovat yhtenä sivujuonteena ja varsinainen fokus on asetettu organisatorisiin ja toiminnallisiin tehostamisiin. Säästöhankkeena vireille pantu uudistusprojekti on edennyt tänä vuonna ja loppukeväästä 2017 valmistui oikeusministeriön koollekutsuman työryhmän aiheesta antama toinen mietintö. Muutoksen keskeiseksi sisällöksi ehdotetaan kaksiportaisesta rakenteesta (Valtakunnanvoudin virasto ja 22 ulosottovirastoa) siirtymistä yhteen valtakunnalliseen organisaatioon, sekä ulosottomenettelyn jakamista kolmenlaiseen malliin: perus- laajaan- ja erityistäytäntöönpanoon. Nykymalliin nähden uutena toimintamallina olisi perustäytäntöönpano, mikä tarkoittaa nopeaa rekistereihin perustuvaa ulosmittausta ilman velallisen henkilökohtaista tapaamista ja tilanteen kartoitusta. Laaja täytäntöönpano vastaa kutakuinkin nykyistä ulosoton toimintamallia ja erityistäytäntöönpano nykyistä erityisperintää.

Hanke on aiheuttanut ristiriitaisia mielipiteitä, ja kysymyksiksi ovat nousseet mm. ulosottoperinnän tuloksellisuudesta varmistuminen ja mahdollisuudet velallisten tosiasiallisen taloudellisen tilanteen huomioimiseen. Hanke aiheuttaa myös henkilöstövähennyksiä. Perustäytäntöönpanon osalta yksi vaikutus olisi kuitenkin ulosoton toimintatapojen yhdenmukaistuminen, kun asiat hoidettaisiin yhdestä yksiköstä käsin eikä virastokohtaisesti.

Hallituksen esitys aiheesta tultaneen antamaan keväällä 2018 ja tavoitteena on, että rakenneuudistushankkeen edellyttämät muutokset tulisivat voimaan alkuvuodesta 2019.

Me Visma Duetolla seuraamme aktiivisesti lakiuudistushankkeita.

Hanna Tuohimäki
palvelujohtaja

Kategoriassa: Blogi