Yksityisyydensuoja

Käsittelemme velallisen henkilötietoja, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme ja perimään saatavia toimeksiantajiemme puolesta. Tässä suhteessa Visma Duetto/ Visma PPG Oy käsittelee toimeksiantajan velallisten henkilötietoja rekisterinpitäjän roolissa. Voit olla meihin yhteydessä sähköpostiosoitteessa privacy.duetto@visma.com.

Osana perintäprosessia käsittelemme henkilötietoja, jotka liittyvät

  1. itse saatavaan, kuten laskunumero, pääoma, eräpäivä, laskun vastaanottaja,
  2. saatavaan maksutapahtumiin, kuten osittaisia maksuja tai maksusuunnitelman eriä,
  3. velallisen yhteystietoihin jolla voimme olla velalliseen yhteydessä, kuten puhelinnumero ja postiosoite,
  4. muihin tietoihin, joilla on merkitystä toimeksiannon hoitoon, kuten aiemmat maksuvaikeudet tai suoraan velalliselta saadut tiedot velan maksamatta jättämisestä.

Saamme henkilötiedot toimeksiantajiltamme, sinulta velallisena ja yleisistä lähteistä kuten Väestötietojärjestelmästä ja Suomen Asiakastieto Oy:lta.

Henkilötietojen käsittely perustuu perintätarkoitukseen (Laki saatavien perinnästä) ja perintää varten luotua rekisteriä saa käyttää vain perintätarkoitukseen. Rekisterinpitäjänä Visma Duetto määrittää velallisasiakkaan henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelytavat. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan lakeja.

Perintätoimissamme käytämme pilvi- ja tukipalveluja tarjoavia alihankkijoita, jonka takia heillä saattaa olla pääsy henkilötietoihin. Varmistaaksemme, että noudatamme EU:n tietosuoja-asetuksen standardeja on meillä voimassa olevat henkilötietojen käsittelysopimukset alihankkijoidemme kanssa. Mikäli palveluntoimittaja sijaitsee EU/ETA-alueen ulkopuolella, varmistamme asianmukaisen tiedonsiirron  tietosuojalainsäädännön siirtoperusteiden mukaisesti joko Privacy Shield-menettelyllä tai EU-komission mallilsopimuslausekkeita käyttäen. Voit olla yhtyeydessä meihin, mikäli haluat lisätietoja alihankkijoistamme, joilla on pääsy henkilötietoihin.

Henkilötietoa voidaan luovuttaa viranomaisille lain edellyttämällä ja sallimalla tavalla. Tällaisia viranomaisia ovat esimerkiksi ulosottoviranomainen ja käräjäoikeudet/ tuomioistuinlaitos. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös toimeksiantajalle, velalliselle tai velallisen määräämälle edustajalle, yhteystietopalveluyrityksille tietojen tarkistusta varten ja luottotietorekisterinpitäjälle saadaksemme tietoa taloudellisesta tilanteesta sekä  muille kolmansille osapuolille, kuten velkaneuvojille.

Henkilötietoja säilytetään vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetussa käyttötarkoituksessa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä.

Voit milloin tahansa olla yhteydessä meihin ja käyttää oikeuttasi saada nähdä tietosi, pyytää oikaisua tietoihisi tai tietojen poistoa, käyttää oikeuttasi pyytää käsittelyn lopettamista tai tietojesi siirtämistä. Oikeuksia ei kuitenkaan välttämättä voida soveltaa perinnän jokaisessa vaiheessa ja suosittelemme tähän liittyen perehtymään EU:n tietosuoja-asetuksen kolmanteen lukuun.

Sinulla on oikeus  tehdä valitus tietosuojan valvontaviranomaiselle, jos henkilötietoja käsitellään oikeudettomasti. Mikäli sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja tietosuojasta, voit olla yhteydessä osoitteeseen privacy.duetto@visma.com.