Toimialaratkaisut

Tukkukaupan toimialaratkaisut

toimialaratkaisut

Tukkukaupan erityispiirteet

Visma Duetolla on koko yli 20 vuotta kestäneen toimintansa ajalta kokemusta tukkukauppaa käyvien yritysten palvelutarpeista. Tukkukauppa on pääasiassa yritysten välistä kauppaa. Tukkukaupan alalla korostuvat usein pitkät asiakassuhteet, luottolimiittisopimukset, suuri laskujen määrä ja isohkot kokonaissaatavamäärät. Toimialan kilpailutilanteen takia asiakassuhteet ovat tärkeässä roolissa.

Visma Dueton palveluketju tukkukaupalle

Visma Duetto tarjoaa tukkukaupalle koko luottokaupan ketjun kattavan palvelukokonaisuuden. Suurten laskumäärien takia palvelun perustana on useimmiten asiakkaalle tehty sähköinen integraatio huomautus- ja perintäpalveluun, jolloin suuret laskumäärät on helppo hallinnoida. Asiakkaiden tilanteiden seuranta reaaliaikaisen Dueton kautta tuo erityisiä hyötyjä luottolimiitti asiakkaiden hallinnointiin. Duetto tarjoaa välittömän impulssin tehdystä suorituksesta sekä luotonvalvontaan, että tarvittaessa myyntiin, jolloin asiakkaan suljettu tili voidaan tarvittaessa avata.

Saatavien suuruuden takia Visma Dueton lakimies on mukana prosessissa alusta alkaen. Neuvomme vakuuksien käytössä ja tartumme suurten saatavien perintään erityisellä ammattitaidolla. Visma Dueton käymät asiantuntevat maksuneuvottelut mahdollistavat useissa tilanteissa asiakassuhteen jatkumisen, kun maksuviivästykset on hoidettu. Asiakkaan tilanteen seuranta on täysin läpinäkyvää Duetto –asiakasliittymän kautta.

Tukkukaupan asiakkaitamme:

ahlsell
Onninen

Rakennusalan toimialaratkaisut

Rakennusalan erityispiirteet

Visma Duetto on erikoistunut erikokoisten, rakennusalalla toimivien yritysten palvelutarpeisiin. Rakennusala on toimialana merkittävä työllistäjä. Toimiala on perinteisesti suhdanneherkkä. Suuriin rakennushankkeisiin liittyy usein monien alihankkijoiden ketju, ajallisesti pitkät laskutusprosessit ja reklamaatiot, jolloin luottopolitiikan ja sopimusten merkitys on suuri.

Visma Dueton palvelut rakennusalalle

Visma Duetto tarjoaa rakentamisen toimialalle monia luottotappioriskiltä suojaavia palveluita. Toimivat ja tarkkaan mietityt luottokaupan asiakirjat, kuten tarjous- ja sopimusehdot, ovat hyvä pohja rakentamisen projekteille. Lakipalveluidemme laatimat sopimusehdot ennaltaehkäisevät luottotappioita.

Riidattomat saatavat hoidetaan Visma Dueton tehokkailla sähköisillä perintä- ja huomautuspalveluilla. Jos saatava riitautuu, on asiantunteva reklamaatioiden hoito tärkeää. Lakimies on palvelussamme mukana heti alkuvaiheessa, tunnistamassa onko reklamaatio aiheellinen vai aiheeton.

Rakennusalan asiakkaitamme:

lemminkäinen
 Lemminkäisen kokemuksiin Visma Dueton palveluista voit tutustua videolla. Katso video tästä linkistä.
Visma_Duetto_referenssi_Lemminkäinen