Cash Control – laskutus, reskontra ja perintä

Cash Control – kokonaispalvelu turvalliseen luottomyyntiin

Hoida Cash Control -palvelulla myyntilaskutus, reskontra ja perintä. Palvelu on helppo ottaa käyttöön ja sopii kaikenkokoisten yritysten tarpeisiin. Palvelu sisältää halutessasi myös luottokaupan riskejä ennakoivia ja rajoittavia palveluita, kuten saatavien turvaamista vakuuksilla tai muita lakipalveluita. Cash Control on kokonaisvaltainen palvelu turvalliseen luottokauppaan.

Valitse seuraavista kokonaisuuksista yrityksellesi sopivin:

Cash Control Easy

Cash Control Easy -palvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka tekevät itse myyntilaskut ja haluavat itse huolehtia myös saataviensa hallinnasta. Palvelu on käytettävissä Netvisor -ohjelmistosta tai muusta Visman taloushallinnon ohjelmistosta, josta on helppokäyttöinen integraatio perintäpalveluun.

Cash Control Basic 

Cash Control Basic -palvelussa huolehdimme kattavammin yhtiösi saatavienhallinnasta perintä- ja lakipalveluineen.
Kartoitamme yhtiönne luottokaupan tarpeet ja perintäprosessin sekä annamme maksuttoman konsultoinnin luottopolitiikastanne palvelun avaamisen yhteydessä. Asiakasraportointimme perustuu yhdessä määriteltyihin mittareihin, joiden avulla johdamme ja kehitämme saatavienhallintaa ja luottokauppaa tehokkaammaksi.
Lakimiehemme avustavat hankalimpien saatavien kotiuttamisessa.

Cash Control Pro

Cash Control Pro -palveluun on lisätty mahdollisuus ulkoistaa meille laskutukseen ja perintään liittyvä asiakaspalvelu kokonaisuudessaan. Tämä asiakaspalvelu kattaa myös riitaisten saatavien hoitamisen.

CASH CONTROL PALVELUN VAIHEET

Luottokaupan rakenne ja asiakirjat

Onnistunut luottokauppa edellyttää yrityksen liiketoimintaa tukevaa ja riittävästi dokumentoitua luottopolitiikkaa sekä yrityksen tarpeisiin suunniteltuja, ammattilaisen tekemiä asiakirjoja (tarjous- sopimuslomakkeet, yleiset ehdot ym.).

 

Laskutus

Laskutus on syytä hoitaa mahdollisimman reaaliaikaisesti, jotta yritys voi välttää laskutusviiveet. Cash Control -palvelussa huolehdimme laskutuksesta asiakkaamme tuottaman laskuaineiston perusteella, jolloin manuaalityö vähenee.

Reskontra

Ajantasainen reskontra on avain hyvään asiakaspalveluun. Ajantasainen reskontra näyttää yrityksen todellisen tilanteen ja perintävaiheessa oleville saataville voidaan valita tehokkaimmat perintäkeinot oikeiden tietojen perusteella. Cash Control -palvelu sisältää automatiikkaa ajantasaiseen reskontranhoitoon ja varmistaa yrityksesi hyvän tuloksen.

Asiakaspalvelu

Cash Control -palvelu sisältää kaiken maksuasioihin liittyvän asiakaspalvelun. Palvelun pohjana on helppo ja turvallinen maksamisen palvelukanava maksuhelposti.fi.

Cash Controlin Pro versiossa voidaan hoitaa myös riitaisten saatavien asiakaspalvelu. Asiantuntijat kartoittavat reklamaatiot ja yritys saa säännöllisin välein tietoa siitä, miten omaa toimintaa tulee kehittää, jotta reklamaatioiden määrää voidaan vähentää.

Huomautus

Erääntyneistä laskuista lähetetään maksumuistutukset. Muistutusrytmiin vaikuttaa se, onko laskun saajana ollut kuluttaja tai yritys. Lisää tietoa vaiheista ja aikarajoista löydät sivulta tietoa maksajalle.

Perintä

Jos maksumuistutuksen erääntymisen jälkeen saatava on maksamatta, alkaa perintävaihe. Perintäkeinoina käytetään mm. kirje-, tratta- ja puhelinperintää. Erikokoiset saatavat huomioidaan omissa prosesseissaan. Asiantuntijat vievät toimeksiantojen hoidon eteenpäin tarvittaessa oikeudelliseen perintään ja ulosottoon asti.

Luottokaupan riskien rajoittaminen

Cash Control Pro tarjoaa kattavimman tuen luottokaupallesi. Ennakoivassa riskienhallinnassa turvataan luottokauppaa luottopolitiikan laatimisella tai päivittämisellä. Riskejä rajoitetaan tehokkaalla reklamaatioiden hoidolla ja analysoinnilla.