Sopimusten laadinta

Hyvät sopimukset turvaavat riskeiltä

Sopimusten merkitys yritystoiminnassa ja elinkeinoelämässä on suuri.  Hyvät sopimukset ja yrityksen liiketoiminnan kannalta mietitys sopimusehdot voivat saada aikaan suuria kustannussäästöjä ennakoimalla riskejä.

Lakipalvelumme laativat kattavasti erilaisia luottokauppaan liittyviä sopimuksia. Laatimillamme sopimuksilla minimoimme asiakkaamme luottokaupan riskit.  Laadimme esim. seuraavat sopimukset:

  • toimitusehdot: maksuehdot, toimitustapa, vaaran vastuun siirtyminen, riitautusten käsittelymenettely, irtisanomis- ja purkuehdot, omistuksenpidätysehto jne.
  • luottosopimukset: velkakirjat, luottolimiitti, tavaralimiitti, kaupintasopimus, vakuudet

Sopimus on hyvin laadittuna melkein kuin vakuutus. Sen avulla voidaan varautua sopimuksen päättämishetkellä mahdollisesti realisoituviin vastuuriskeihin, jotka voivat toteutuessaan aiheuttaa yrityksen taloudelle tuntuvia vahinkoja.  Lisäksi sopimuksilla voidaan määritellä kaupankäynnin yleisiä ehtoja omaa kaupankäyntiä suosivaksi.

Tarkista, ovatko yrityksesi sopimukset ajan tasalla

Sopimusten laadinnassa pitää myös muistaa, että laadittujen sopimusten tulee olla ajan tasalla ja vastata liiketoimintamallejanne. Sopimukset kannattaa tarkistaa aina, jos yrityksen liiketoiminta laajenee tai muuttuu tai jos yrityksen toimialalle tulee toimintaan vaikuttava lakiuudistus.

Lakipalvelumme auttavat teitä laatimaan yrityksen liiketoimintaa turvaavat sopimukset sekä pitämään ne ajan tasalla muuttuvissa tilanteissa.