Saatavien turvaaminen vakuuksilla

vakuuksilla

Vakuudet turvaavat yrityksen toimintaa ja suojaavat luottoriskeiltä

Vakuuksilla parannetaan merkittävästi suoritusten kertymistä perinnässä sekä konkurssi- ja yrityssaneeraustilanteissa. Luottokaupassa yrittäjän henkilökohtainen vakuus parantaa luoton hoitoa monesti jo ennen perintätoimia ja maksukyvyttömyyttä. Lakipalvelut avustaa vakuuksien valinnassa ja niiden arvon määrittämisessä, vakuusasiakirjojen laadinnassa ja vahvistamisessa sekä vakuuksien realisoinnissa.

Vakuuksien käyttö ja vakuusmuodot

Yleisimpiä käytössä olevia vakuusmuotoja ovat:

  • henkilö- tai pankkitakaus
  • yrityskiinnitys
  • kiinteistöpantti
  • omistuksenpidätys
  • osamaksu

Vakuuksia voidaan käyttää luottokaupan yhteydessä monin tavoin. Toivottavaa on, että yrityksen luottopolitiikkaan on sisällytetty nimenomainen vakuuksia koskeva kohta. Tavallisesti vakuuksien käyttö tulee ajankohtaiseksi kaupankäynnin alkaessa ja etenkin, kun asiakkaan luottotiedoissa on epäselvyyksiä tai kyseessä on normaalia isompi kauppa. Myös liikesuhteen aikana voidaan vakuuksia käyttää saatavanne turvaamiseksi. Mikäli saatte tiedon asiakkaanne taloudellisen tilanteen muutoksesta tai tämän luottolimiitti on ylittymässä, voidaan asiakkaalta tällöin edellyttää vakuutta kaupankäynnin jatkamiseksi.

Osaatko valita yritystoimintaasi sopivimmat vakuudet? Ota yhteyttä lakimiehiimme

Neuvomme vakuuksien käytössä ja autamme yritystäsi löytämään oikeat vakuudet toiminnallesi. Ota yhteyttä lakimiehiimme.