Maksumuistutus kertoo maksun erääntymisestä

Ei kommentteja

Muistutuslasku, virallisesti maksumuistutus, on kirjallinen ilmoitus siitä, että laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksen voi toimittaa velkoja tai velkojan asiamiehenä toimiva taho.  

Maksumuistutus kannattaa lähettää nopeasti laskun eräännyttyä

Maksumuistutuksen lähettämisessä kuluttajille noudatetaan yleensä kahden viikon sääntöä eli muistutus lähetetään, kun saatavan erääntymisestä on kulunut vähintään 14 päivää. Tällöin muistutukseen voidaan lisätä perintälaissa määritelty 5 euron muistutuskulu. Maksumuistutus voidaan myös nopeammin laskun erääntymisen jälkeen, jos muistutuskulua ei käytetä. Tällöinkin on syytä varata riittävä aika laskun maksamiselle.

Yrityksen maksumuistutuksen aikataulutusta ei ole määritelty laissa erikseen. Tavallisesti muistutus lähetetään yritykselle noin 7 vuorokauden kuluttua eräpäivästä. Laskun erääntymisen jälkeen on yleensä järkevää odottaa ainakin muutama päivä, jotta eräpäivänä maksettu suoritus ehtii näkyä pankkitilillä.  

Maksumuistutuksen sisältö

Maksumuistutuksesta tulee käydä ilmi, mitä avointa laskua kyseinen huomautus koskee. Siinä on myös oltava ohjeet maksamattoman saatavan maksusta velkojalle. Useimmiten maksumuistutuksessa on myös ohjeet tilanteen varalta, jolloin maksaja ei pysty maksamaan saatavaa kokonaisuudessaan maksumuistutuksen ohjeiden mukaisesti.

Muut seikat, jotka tulee sisällyttää muistutuslaskuun:

  • Velkojan nimi, osoite ja muut yhteystiedot sekä ohjeet mahdollisia kysymyksiä varten
  • Velkojan tilinumero
  • Asiakkaan nimi ja osoite
  • Saatavan peruste
  • Eriteltynä saatavan pääoma, viivästyskorko sekä mahdolliset maksumuistutuskulut
  • Vaadittu kokonaissumma
  • Kenelle, miten ja milloin saatava maksetaan

Maksumuistutuksen lähettäminen

Oikea taho maksumuistutuksen lähettämiseen on velkoja itse tai velkojan asiamiehenä toimiva kolmas osapuoli, esimerkiksi perintätoimisto.

Mikäli asiakas ei reagoi maksumuistutukseen velkojan lähettämän ensimmäisen muistutuksen jälkeen, on syytä harkita maksumuistutusten ulkoistamista perintätoimistolle ja antaa perintätoimiston huolehtia laskun perinnästä voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Oikein laadittu muistutuslaskupohja

Selkeästi laadittu muistutuslaskupohja on oiva apuväline yrittäjän laskutuksen tueksi. Parhaimmillaan sen avulla yrittäjä saa saatavansa, eikä tilanne vaadi kolmannen osapuolen toimia.

Monessa taloushallinnon ohjelmistossa on valmiina peruspohja muistuttamiselle. Mikäli kuitenkin koet, että tarvitset apua maksumuistutuksen tai perinnän kanssa, ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Kategoriassa: Artikkelit