Luottokaupan sanasto

haastehakemusLuottoalan termien selitykset

Luottokaupan sanastoon olemme keränneet usein alalla vastaan tulevia sanoja jotka eivät ole välttämättä itsestäänselviä kaikille. Mikä on haastehakemus? Mitä tarkoittaa maksuhäiriömerkintä? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin löydät vastauksen alta.

Haastehakemus
Haastehakemuksella haetaan velkomustuomiota käräjäoikeudesta mahdollista ulosottoa varten. Riidattoman saatavan yhteydessä käytetään suppeaa haastehakemusta ja riitaisen saatavan yhteydessä vastaavasti laajaa haastehakemusta.
Luottotiedot
Henkilön tai yrityksen maksukyvystä kertovia tietoja kutsutaan luottotiedoiksi. Luottotietoja käytetään luotonvalvonnassa ja uusia luottoja myönnettäessä.
Maksuhäiriömerkintä
Luottotietorekisteriin tallennettava merkintä, jonka voi saada kun saatavien suorituksissa ilmenee laiminlyöntejä.
Maksusopimus
Sopimus velan maksamisesta useammassa erässä.
Oikeudellinen perintä
Oikeudelliseen perintään siirrytään, jos vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta tai saatava on riitainen. Tällöin asia siirtyy käräjäoikeuden ratkaistavaksi.
Perintäkulu
Perintäkulut ovat korvausta siitä vahingosta, joka velkojalle aiheutuu, kun saatavaa on jouduttu perimään.
Ulosotto
Ulosotto on viranomaisen suorittama laiminlyödyn velvoitteen pakkotäytäntöönpano.
Vapaaehtoinen perintä
Laissa perinnällä tarkoitetaan kaikkia toimia, joiden tarkoituksena on saada velallinen vapaaehtoisesti maksamaan erääntynyt velkojan saatava.
Viivästyskorko
Viivästyskorolla tarkoitetaan eräpäivän jälkeen kertyvää korkoa jota velallisen on maksettava maksusuorituksen viipyessä.