Luottokaupan matematiikkaa

Tärkeitä luottokaupan laskukaavoja

Viivästyskoron laskeminen

Viivästyskorko on korko joka alkaa kertyä kun sopimukseen asetettu eräpäivä ylittyy. Viivästyskorko lasketaan oheisen kaavan mukaan:

(korkoprosentti x summa x päivien lukumäärä) / (100 x 360)

Esimerkki.

Laskun pääoma on 1150€ ja eräpäivä 31.5.2013. Lasku maksetaan 31.7.2013. Maksu on siis myöhässä 61 päivää. Viivästyskorko ajalle 31.5 -30.6 on 8% ja ajalle 1.7-31.7 on 7,5%.

Viivästyskorko tässä tapauksessa lasketaan seuraavasti:

((8 x 1150 x 30) + (7,5 x 1150 x 31)) / (100 x 360) = 543375 / 36000 = 15,09

Viivästyskorko ajalle 31.5 – 31.7 on siis 15,09€

Myyntisaamisten kiertoaika

Myyntisaamisten kiertoaika kertoo kuinka pitkään myyntitulot ovat saamisina ennen kuin ne tulevat rahana yrityksen kassaan.

Myyntisaamiset sisältävät myös sellaisia eriä, jotka eivät ole liikevaihtoa. Näitä ovat esim. arvonlisävero, valmistevero, kuljetukset ja käyttöomaisuuden myyntitulot. Todelliset, myyntitulojen perusteella määritellyt kiertoajat ovat siten jonkin verran lyhyempiä.

Myyntisaamisten kiertoaika (pv) = (365 x (myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset)) : 12kk liikevaihto

Luottotappion aiheuttama lisämyynnin tarve

luottotappion aiheuttama lisämyynnin tarve

Luottotappio aiheuttaa usein valtavan lisämyynnin tarpeen. Alla oleva taulukko kertoo kuinka paljon tarvitaan lisämyyntiä tietyn suuruisen luottotappion kattamiseksi tietyllä myynnin voittoprosenttitasolla.

Luottotappio Voittoprosentti Lisämyynnin tarve
50 000€ 2% 2 500 000€
50 000€ 5% 1 000 000€
50 000€ 10% 500 000€
50 000€ 30% 166 667€

Maksuehtojen kustannuksetmyyntisaamisten kiertoaika

Kun asiakkaalle annetaan maksuaikaa, ei aina ajatella, että rahaa sidotaan myyntisaamisiin ja se aiheuttaa yritykselle korkokuluja.

Alla oleva taulukko kertoo eri maksuehtojen kustannukset. Laskentakorkona on käytetty pääoman keskimääräistä kustannusta (WACC) 7,5 %.

Jos maksuehtojen lyhentäminen tuntuu vaikealta, niin eräs keino vähentää korkokuluja on lisätä maksuehdon kustannus tavaran tai palvelun myyntihintaan.

Maksuehto Kustannukset myyntihinnasta
0 pv 0,0%
7 pv 0,2%
14 pv 0,3%
60 pv 1,3%
14 pv -1% 1,3%