Artikkelit

Asiakas ei maksa laskua tai lasku on riitautunut

Riitainen saatava – toimintaohjeet Moni yrittäjä on uransa aikana joutunut tilanteeseen, jossa asiakas ei maksumuistutuksesta huolimatta maksa hänelle osoitettua laskua. Maksamattomat laskut ovat merkittävä ongelma yrityksen kassavirralle, joten mitä tehdä tilanteessa, jos asiakas ei suostu maksamaan tai riitauttaa laskun? Käänny nopeasti lakimiehen puoleen Mikäli asiakas ei maksa laskua tai asiakas reklamoi ja riitauttaa laskun, kannattaa…

Maksumuistutus kertoo maksun erääntymisestä

Muistutuslasku, virallisesti maksumuistutus, on kirjallinen ilmoitus siitä, että laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Maksumuistutuksen voi toimittaa velkoja tai velkojan asiamiehenä toimiva taho.   Maksumuistutus kannattaa lähettää nopeasti laskun eräännyttyä Maksumuistutuksen lähettämisessä kuluttajille noudatetaan yleensä kahden viikon sääntöä eli muistutus lähetetään, kun saatavan erääntymisestä on kulunut vähintään 14 päivää. Tällöin muistutukseen voidaan lisätä perintälaissa määritelty…

Tehokas perintä pienissä ja keskikokoisissa yrityksissä

Tehokas perintä PK-yrityksissä Tehokkaasti hoidettu perintä on keskeinen osa hyvin hoidettua liiketoimintaa. Säännöllisesti hoidetulla perinnällä PK-yritys parantaa tulostaan ja tehokas perintä auttaa yritystä välttämään turhia luottotappioita. Pistä luottokaupan perusteet kuntoon Kun olet päättänyt myydä laskulla tuotteita tai palveluita, varmista, että luottokaupan perusasiat ovat kunnossa. Tarkistuta myyntiin liittyvät asiakirjat (esimerkiksi tarjous- ja sopimusasiakirjat) ammattilaisella. Tällä varmistat,…

Ohjeita saatavienhallintaan

Ohjeita saatavienhallintaan ja perintään Kaikilla luottokauppaa harjoittavilla eli laskulla myyvillä, liiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä on aika ajoin tarve muistuttamiseen ja perintään. Saatavienhallinta (luotonhallinta) on välttämätöntä niin isoille kuin pienille yrityksille.  Ilman saatavienhallintaa ja perintää osa yritykselle kuuluvasta liikevaihdosta saattaisi jäädä kokonaan kertymättä. Saatavienhallinnan tavallisimmat karikot liittyvät inhimillisiin heikkouksiin ja pelkoihin. Laskuttavan yrityksen on syytä unohtaa arkailua…

Saatavienhallinta ja sen tehostaminen

Mitä saatavienhallinta tarkoittaa? Saatavienhallinta (myös luotonhallinta) tarkoittaa laskulla myyvien yritysten toimenpiteitä saataviensa kotiuttamiseksi. Saatavienhallinta lähtee laskun lähettämisestä. Mikäli asiakas ei maksa laskua eräpäivään mennessä, myyvä yritys lähettää muistutuksia ja tarvittaessa perii saataviaan. Saatavienhallinta on välttämätön niin isoille kuin pienille yrityksille. Ilman saatavienhallintaa ja perintää osa yritykselle kuuluvasta liikevaihdosta saattaisi jäädä kokonaan kertymättä. Pienistäkin saatavista saattaa…